Lịch Khai Giảng

Trung tâm Luyện Chữ Đẹp thông báo

Lịch khai giảng mới

Lớp Luyện Chữ Đẹp chiêu sinh khoá hè 2016!
Sáng: 8h-9h30
9h30-11h
Chiều: 13h30-15h

Posted by Luyện Chữ Đẹp on Tuesday, May 10, 2016

Trung tâm bắt đầu nhận ghi danh khóa mới

Học 2 buổi / tuần: Thứ 2 – 4  hoặc Thứ 3 – 5, với các xuất học:

Sáng:

  • Xuất 1: 8h – 9h30
  • Xuất 2: 9h30 – 11h

Chiều:

  • Xuất 3: 14h – 15h30
  • Xuất 4: 15h30 – 17h

Tối:

  • Xuất 5: 17h30 – 19h

Trung tâm nhận học viên mỗi ngày, khóa học 15 buổi (tính đủ số 15 buổi /khóa, học viên được bù nếu bận mà bỏ qua 1 buổi nào đó), học phí: 550.000đ/khóa.

Nhận học viên mỗi ngày.

Mọi thông tin liên hệ, ghi danh vui lòng liên hệ:

13